Med denna sida vill jag visa de olika utryckningsfordon som finns inom akutsjukvården i Stockholms län.
Här finns bilder och fakta om ambulanser, akutbilar, blod-/sjukvårdstransportbilar och helikoptrar.

  Sidan företräder inte Stockholm Läns Landsting eller någon av de olika entreprenörerna. 

P g a tidsbrist och att ambulanserna flyttar runt mer så hinner jag inte uppdatera sidan som jag önskar.

Jag kommer därför att ta ned den tills vidare.

Webmaster Bengt Johansson, Huddinge
©
www.stockholmsambulansen.se 2018